Totalrenovering Stockholm

All inom byggnation i stockholm

Totalrenovering i Stockholm

Efterfrågan på totalrenovering i Stockholm har på senare tid ökat i en aldrig tidigare skådad omfattning. Dels på grund av att fastighetsbeståndet på många håll har börjat närma sig slutet på livscykeln, med följd att det helt enkelt behövs mer omfattande renovering. Men många väljer även att totalrenovera i samband med fastighetsköp, då det ofta resulterar i känslan av ett nytt hus till ett avsevärt mycket lägre pris. Vi har mångårig erfarenhet av att säkerställa riktigt bra resultat. Även när det gäller riktigt omfattande projekt. Men hur bör man egentligen förhålla sig till en totalrenovering? Och varför är vi ett bra val när det kommer till renovering?

005

Varför välja oss för totalrenovering i Stockholm?

Med ett flertal lyckade renoveringsprojekt i Stockholm och omnejd så har vi stor respekt och ödmjukhet inför de höga förväntningar som finns. Därför ser vi alltid till att arbeta utifrån de förutsättningar som råder vid varje enskilt projekt. Med ett noggrant och systematiskt tillvägagångssätt så ser vi till att varje renovering blir lyckad.

  • Tydlig kommunikation redan i ett inledande skede för att säkerställa att vi är på samma nivå.
  • Detaljerade beräkningar gällande tidsplanering och förväntad kostnad.
  • Alltid ett branschenligt och professionellt resultat som vi står bakom.
  • Med relevanta certifieringar och behörigheter så vet ni redan i förväg att projektet är i trygga händer

Oavsett om ni redan nu vet precis vad det är ni vill ha, eller om ni bara vill kolla läget, så ser vi fram emot att ni kontaktar oss. Med lång erfarenhet av lyckade renoveringar i och omkring Stockholm så kommer vi göra allt vi kan för att ni ska bli nöjda. Tack vare många framgångsrika totalrenoveringar så vet vi vad som krävs för att leva upp till individuella förväntningar. Genom att leva upp till alla relevanta krav och certifieringar så kan ni alltid vara säkra på att vi är ett pålitligt val.

002

Vad innebär totalrenovering?

Till skillnad från en traditionell renovering så är totalrenovering avsevärt mycket mer ingripande. Vad man åsyftar är att man renoverar samtliga boutrymmen vilket leder till ett resultat som i det närmaste kan jämföras med nybyggnation. Men värt att beakta är att komplementbyggnader och biytor generellt sett faller utanför omfånget av en totalrenovering. Därför är fokus alltid på den faktiska boytan.

Även om det är fullt möjligt att inkludera övrig renovering i projektet så utgår vi alltid från att det är just boarean som vi kommer att arbeta med. Men vi individualiserar gärna vårt arbetssätt på sådant sätt att vi i samband med totalrenovering även tar hand om övriga delar av bostaden. Därför är det bara att kontakta oss även om ni har väldigt särpräglade krav. Vi ser alltid till att resultatet motsvarar era förväntningar.

001
003

Några saker att ha i åtanke

Även om det är vanligt förekommande med totalrenovering i Stockholm så är det fortfarande en ingripande åtgärd, som kräver en hel del planering. Åtminstone om man vill att resultatet ska bli så bra som möjligt. Till skillnad från delrenovering så kommer inverkan på bostaden vara i sådan omfattning att man bör vara beredd på en betydande tidsåtgång, och att alternativt boende kommer att vara en förutsättning. Men vad bör man tänka på redan i planeringsfasen? Här är några viktiga punkter.

Hur förbereder man sig inför en totalrenovering?

Genom att förbereda sig noggrant i förväg så kommer totalrenoveringen att på det stora hela upplevas enklare och smidigare än om man inte vet vad man ger sig in på. Även om vi tar hand om själva planeringen och utförandet, så är det en bra idé att du skaffar dig en känsla för vad totalrenoveringen kan komma att innebära.

Den mentala biten:

Tid, kostnad och förväntningar

En totalrenovering kan i många fall vara ganska krävande. Såväl när det kommer till tid som resursåtgång. Och därför föreslår vi att man ser till att ha realistiska förväntningar gällande hur lång tid det kan ta samt vad det kan tänkas kosta. Vi ser alltid till att göra rimliga tidsuppskattningar, och när det handlar om konsumentförhållanden så ger vi alltid ett riktpris. Men ett visst mått av flexibel marginal kommer alltid att behöva finnas, då detta är en förutsättning för att kunna säkerställa ett bra resultat. Våra kunder i Stockholm har ofta uttryckt uppskattning över vår förmåga att med noggrannhet planera ut slutföra omfattande renoveringar. Alltid utan onödig och oväntat tidsåtgång och kostnadsförändring.

  • Skaffa dig en tydlig uppfattning om hur mycket totalrenoveringen kommer att kosta.
  • Se till att tiden som krävs står i relation till hur snabbt du förväntar dig att totalrenoveringen ska vara klar.
  • Se till att dina förväntningar bygger på en realistisk målbild.

Inför totalrenoveringen bör du även se till att dina förväntningar har din grund i realistiska förutsättningar. Därför ser vi alltid till att vara tydliga och detaljerade med vad man kan åstadkomma med en totalrenovering. Genom att fokusera på kommunikation och redan i ett inledande skede reda ut önskemål, förväntningar och förhoppningar så ser vi till att varje projekt blir precis så bra utfört som alla inblandade hoppas.

004
006

Den praktiska biten:

Noggrannhet och kommunikation

Även om det i slutändan är det byggföretag som du anlitar som kommer att utföra totalrenoveringen, så är det en smart idé att spendera lite extra tid på att själv fundera på hur du vill att saker och ting ska arta sig. Då blir det enklare att prata om vad som konkret sett behöver göras. Och det blir även enklare att stämma av med hantverkarna för att säkerställa att allt går enligt planeringarna.

  • Fundera och skriv ned vad du vill uppnå med totalrenoveringen.
  • Kommunicera med hantverkarna så att alla är med på noterna.
  • Ta chansen att närvara i sådan utsträckning du finner lämpligt.

Vi är övertygade om att god kommunikation är grunden för ett bra samarbete. Och därför ser vi alltid till att säkerställa så att vårt arbetssätt är i enlighet med dina planer och förväntningar. Efter många väl genomförda totalrenoveringar i Stockholm så har vi utvecklat fingertoppskänsla för vad som krävs för ett lyckat projekt.

Kontakta oss